TÜRK DEVLETLERİ REKABET KONSEYİ İKİLİ GÖRÜŞMELER (1.2.2024)

Türk Devletleri Rekabet Konseyi aracılığıyla üyeler arasında bir taraftan ortak tarih, dil ve kültür mirasına yaslanan bağların güçlendirilmesi, diğer yandan da rekabet hukukunun güncel sorunlarının anlaşılması ve çözülmesi adına ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve rekabet kültürünün bölgemizde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu bağlamda Rekabet Kurumu Başkanı Sayın Birol KÜLE, üye ülke mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.