"Türk Devletleri Rekabet Konseyi" kuruluyor. (19.10.2023)

Temelleri 3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan Antlaşması ile atılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) son yıllarda aldığı somut kararlar, uygulamalar ve işbirliği konuları ile giderek yükselen bir grafik çizerek, bölgesel işbirliğinin dikkat çeken bir örneği haline gelmiştir. Asıl üyelerini Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’ın oluşturduğu TDT, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC’nin de gözlemci statüde katılımıyla uluslararası arenada etkin ve dikkate alınan bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. TDT aynı zamanda, Orta Asya-Kafkasya-Anadolu ve Orta Avrupa’yı birbirine bağlayan bir dostluk ve kardeşlik köprüsü olarak bin yıllık bir rüyayı gerçekleştirmiş, Türk Dünyasının işbirliği ve entegrasyonu adına önemli bir platform haline gelmiştir. 

İşte bu misyonun bir parçası olarak, Kurumumuz öncülüğünde ve TDT Genel Sekreterliği koordinasyonunda üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek üzere başlatılan girişimle, Türk Devletleri Rekabet Konseyi kurulma aşamasına gelmiştir. Bu şekilde, Konsey üyeleri arasında bir taraftan ortak tarih, dil ve kültür mirasına yaslanan bağların güçlendirilmesi, diğer yandan da günümüz rekabet hukuku sorunlarının anlaşılması ve çözümlenmesi adına ortak çalışmalar, ziyaretler ve eğitim faaliyetleri yapılması, projeler geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve bu sayede bölgemizde rekabet kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Konunun 3 Kasım 2023’te Astana, Kazakistan’da yapılması planlanan TDT Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesinde de gündeme gelmesi ve üye devletlerin rekabet otoritelerinin işbirliği ve ortak projeler geliştirmek üzere bir konsey kuracaklarına ilişkin kararın sonuç bildirgesinde yer alması beklenmektedir.