Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) Kartel Çalışma Grubu Tarafından 17-19 Kasım 2021 Tarihleri Arasında Düzenlenen Kartel Çalıştayı’na Katılım (1.12.2021)

Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network-ICN) Kartel Çalışma Grubu (Cartel Working Group-CWG) eş başkanları koordinatörlüğünde, Portekiz Rekabet Kurumu ev sahipliğinde 17-18-19 Kasım 2021 tarihlerinde "Etkin Bir Toparlanma Dönemi İçin Daha Güçlü Kartel Uygulamaları (A Stronger Cartel Enforcement for an Effective Recovery)"  başlıklı bir Çalıştay düzenlenmiştir.   
Çalıştay’a Kurumumuz adına katılım sağlayan Rekabet Uzman Yardımcısı Ahmet Sağduyu “Covid Pandemisi Sırasında Şafak Baskınları: Riskler, Zorluklar Ve Fırsatlar”, Rekabet Uzman Yardımcısı İbrahim Şahin ise “Topla-Dağıt Vakaları: Zarar Teorisi, İspat Standardı ve Diğer Zorluklar”  başlıklı oturumlarda konuşmacı olarak görev yapmışlar ve Rekabet Kurulunun yakın zamanda vermiş olduğu perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler ve 1 Dernek hakkındaki karara ilişkin bilgi ve tecrübelerini paylaşmışlardır. Uzman yardımcılarımızın ilgili oturumlara yaptıkları katkılar ilgi ile karşılanmıştır. 
Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Daire Başkan Yardımcısı Nur Seda KÖKTÜRK ise “Gelecek On Yılda Kartel Uygulamaları: Pandemi Sonrasında Öncelikler ve Yeni Eğilimler” başlıklı ana oturumun moderatörlüğünü üstlenmiştir. Nur Seda KÖKTÜRK bu oturumda ayrıca, bir ICN Kartel Çalışma Grubu projesi olan ve Kurumumuz tarafından rapor haline getirilen “Kartellerle Mücadelede Son 10 Yılın Trendleri ve Gelişmeler Anketi” adlı çalışmayı sunmuştur.