Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network-ICN) Birleşme Devralma Çalışma Grubu (Merger Working Group-MWG) Tarafından, 29-31 Mart 2021 Tarihleri Arasında Brezilya'da Düzenlenen Birleşme Devralma Çalıştayı'na Katılım. (9.5.2022)

  • Uluslararası Rekabet Ağı Birleşme Devralma Çalışma Grubu eş başkanları koordinatörlüğünde, Brezilya Rekabet Kurumunun ev sahipliğinde Salvador’da düzenlenen 2931 Mart 2021 tarihlerindeki çalıştaya Kurumumuzu temsilen Rekabet Uzmanları Ahmet Ogün KARAGÜLLE, Noyan DELİBAŞI ve Selçuk YILMAZ tarafından katılım sağlanmıştır.
  • Ayrıca söz konusu çalıştayın “Davranışsal Tedbirler” başlıklı oturumunda Rekabet Uzmanı Noyan Delibaşı tarafından sunum yapılmıştır.