UNCTAD Toplantılarına Katılım. (27.7.2022)

“Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNCTAD’ın Cenevre’de 18-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında 6.’sı düzenlenen “Tüketici Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu” ve 20-22 Temmuz tarihleri arasında 20.’si düzenlenen “Rekabet Hukuku ve Politikası Hükümetlerarası Uzmanlar Grubu” toplantılarına Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır.

Rekabet Kurulu Üyesi Ayşe ERGEZEN, Rekabet Kurumu Dış İlişkiler ve Rekabet Savunuculuğu Dairesi Başkan Yardımcısı Nur Seda KÖKTÜRK, Rekabet Uzmanları Sebahat Gözde BİRCAN, Burcu ÇALIŞKAN OLGUN, Mehmet Yavuz GÜNER ve Rekabet Uzman Yardımcısı Büşra ÖZCAN tarafından takip edilen toplantılarda güncel gelişmelere ilişkin ülke deneyimleri paylaşılmış ve UNCTAD tarafından bir önceki buluşmalarda kabul edilen sonuçların revizesi gerçekleşmiştir.

Ayrıca Rekabet Kurulu üyesi Sayın Ayşe Ergezen, UNCTAD’ın davetlisi olarak “Dijital Çağda rekabet, tüketicinin korunması ve veri güvenliği politikalarının etkileşimi” başlıklı oturumda ülkemizde yaşanan gelişmeleri anlattığı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sayın Ergezen konuşmasında Nisan 2022’de Rekabet Kurumu tarafından yayımlanan “E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Nihai Raporu”nun temel bulgularını ve önerilerini paylaşmış, ayrıca Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Kanunu’na ilişkin tartışmada görüşlerini sunmuştur.”