Yayıncılık Sektöründe Rekabet ve Yoğunlaşma Eğitimi (15.9.2022)

Yayıncılık sektöründe rekabet ve yoğunlaşma alanlarındaki gelişmeler konusunda iş birliği çalışmaları yapılabilmesi amacıyla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı personeli ile Rekabet Kurumunun yapısı, görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmesi için bir araya gelindi. Eğitim kapsamında Rekabet Kurumu ve Rekabet Kurulunun yapısı, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve yayıncılık sektöründe alınmış Rekabet Kurulu kararları hakkında detaylı bilgiler verildi.