Yeni Aktif İşbirliği Yönetmeliği Çevrim İçi Semineri düzenlendi. (3.1.2024)

Rekabet Kurulu tarafından çıkarılan yeni “Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen çevrim içi seminerde ele alındı. Ekonomik Analiz ve Araştırma Dairesi Başkanı Şamil Pişmaf tarafından yönetilen etkinliğe, ikincil düzenleme hazırlama grubunda yer alan VI. Denetim ve Uygulama Dairesi Daire Başkan Yardımcısı Bahar Ersoy Zengin, Rekabet Uzmanları Ahmet Yalçın ve Damla Yaz ile Rekabet Uzman Yardımcısı Murat Kara tarafından katılım sağlandı.
 
Seminer programı kapsamında öncelikle Rekabet Uzmanı Ahmet Yalçın tarafından Yönetmelik’in içerdiği yeni düzenlemeler, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik’ten farklılaşan hususlar ve Yönetmelik’in açıklanmasına ilişkin olarak çıkarılacak kılavuzda yer verilmesi öngörülen başlıklara dair detaylı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcılarca yöneltilen sorular ikincil düzenleme hazırlama grubu tarafından yanıtlanırken, çıkarılacak kılavuza dair katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Çevrim içi etkinlik yaklaşık 400 kayıtlı katılımcı tarafından takip edildi.