Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu Ev Sahipliğinde 6-7-8 Aralık 2022 Tarihleri Arasında Auckland’da Düzenlenen “2022 ICN Kartel Çalıştayı”na Katılım: (9.12.2022)

Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu ev sahipliğinde, ICN Kartel Çalışma gurubu ile birlikte 6-7-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Auckland’da  “2022 ICN Kartel Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 

Söz konusu Çalıştay’da, üye kuruluşların yasalarını ihlal eden kartel davranışlarına ilişkin tespit, soruşturma ve yaptırıma ilişkin en son teknikleri ve deneyimleri tartışmak üzere ICN üye kuruluşlarından temsilciler bir araya gelmiştir. Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu’nun daveti üzerine Kurumumuzu temsilen Rekabet Uzmanı Melisa AĞYÜZ AYDOĞDU ve Rekabet Uzman Yardımcısı Gizem HEKİM tarafından Çalıştay’a online katılım sağlanmıştır.

 

Kurumumuz Uzmanı Melisa AĞYÜZ AYDOĞDU, konferansın işgücü piyasalarındaki kartel davranışlarını ele alan oturumunda Kurulumuzun geçmişten günümüze işgücü piyasalarına yönelik olarak almış olduğu önemli kararları sunmuştur.