Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-27/293-163 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 20.7.2000
Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin %93.36 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine izin verilmesi talebi.

Davalar