Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-08/96-39 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 21.2.2019
Gübre sektöründeki fiyat artışlarının incelenmesi.

Davalar