Kurul Kararı

Kurul Karar No : 87/693-138 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 16.10.1998
TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait 17 Görev Bölgesindeki elektrik dağıtım tesislerinin işletme haklarının ilgili firmalara devri.

Davalar

Dava Esas No : 1998/7180 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Gürsel Ümit Sezer