Kurul Kararı

Kurul Karar No : 22-03/32-14 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 13.1.2022
Equans S.A.S. ve iştiraklerinin tek kontrolünün Bouygues S.A. tarafından devralınması işlemi.

Davalar