Kurul Kararı

Kurul Karar No : 89/702-144 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 5.11.1998
Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.'nin %99,998'lik hissesinin özelleştirme yolu ile devri.

Davalar