Kurul Kararı

Kurul Karar No : 19-35/517-213 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 11.10.2019
Allergan plc’nin tek kontrolünün AbbVie Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.

Davalar