Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-50/533-295 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 21.12.2000
Eti Holding A.Ş.'nin, hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.

Davalar

Dava Esas No : 2001/4591 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Ceytaş Madencilik A.Ş