Perşembe Konferansları


Konuşmacı : Dr.Sedat ÇAL
Tarih : 25.12.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Altyapının Finansmanı ve İşletilmesi: Kamu Hizmeti ve İmtiyaz Kavramlarının 1999 Anayasa Değişiklikleri Çerçevesindeki Dönüşümü
Konuşmacı : Dr.Yılmaz ARGÜDEN
Tarih : 18.12.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent / ANKARA
Üst Kurullar ve Rekabet Özgürlüğü
Konuşmacı : Prof. Dr. Tamer MÜFTÜOĞLU
Tarih : 4.12.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent/ ANKARA
Global Rekabet ve Türk KOBİ'leri
Konuşmacı : Alev ALATLI
Tarih : 30.10.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent/ ANKARA
"Sorumluluk Ahlakı" konulu Perşembe Konferansı
Konuşmacı : Muhtar KENT
Tarih : 26.6.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Yerelden Küresele Rekabet
Konuşmacı : Dr.Seth SACHER & James FREDRICKS
Tarih : 27.3.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Telekom Hukuku ve İktisadı Deregülasyonu
Konuşmacı : Yrd.Doç.Dr.Kerem Cem SANLI
Tarih : 20.3.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Rekabet Hukukunun İhlalinden Doğan Haksız Fiil Sorumluluğu: Ekonomik Yaklaşım
Konuşmacı : Dr.Ercan KUMCU
Tarih : 13.3.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Türkiye'de Rekabetin Kurumsallaşması
Konuşmacı : Ali SABANCI
Tarih : 21.2.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
İş Dünyası Perspektifinden Rekabet
Konuşmacı : Doç.Dr.Necmiddin BAĞDADİOĞLU
Tarih : 10.1.2008
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Rekabet İçin Düzenleme Sart mı? AB Enerji Reformu Çerçevesinde Değerlendirme

Toplam : 71 kayıt