Sempozyum ve Konferanslar


Tarih : 14.11.2005
Yer : Belek/ANTALYA,TURKEY
Birleşmiş Milletler Konferansı
Tarih : 11.11.2005
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Rekabet Hukukunun Önemi ve Küreselleşen Dünyadaki Yeri
Tarih : 07.10.2005
Yer : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakultesi/ANKARA
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Bu Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak
Tarih : 27.06.2005
Yer : İstanbul Barosu Kültür Merkezi
Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Rekabet Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Tarih : 05.05.2005
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu
Tarih : 26.04.2005
Yer : Konya Ticaret Odası Konferans Salonu
Türk Rekabet Hukuku ve Uygulamaları
Tarih : 25.04.2005
Yer : Selçuk Üniversitesi Konya
Türk Rekabet Hukuku ve Uygulamaları
Tarih : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
Yer : 21.04.2005
Regülasyon ve Kamu Malı Problemi
Tarih : 04.03.2005
Yer : TOBB Konferans Salonu
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tartışmaları
Tarih : 10.02.2005
Yer : Rekabet Kurumu Konferans Salonu Bilkent /ANKARA
17 Aralık dönemeci''Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler''

Toplam : 53 kayıt