Değişken Maliyet

Toplam üretim hacmindeki artışa veya azalmaya göre değişen maliyetlerdir. Kısa dönemdeki sabit maliyetler, uzun dönemde değişken maliyete dönüşebilmektedir. Değişken maliyetler, rekabet hukuku açısından yıkıcı fiyat, fiyat sıkıştırması gibi uygulamaların değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.