Sabit Maliyet

Bir işletmede çıktı düzeyine bağlı olmayan maliyetlerdir.