Ayartmama Anlaşmaları

Bir teşebbüsün bir başka teşebbüsün çalışanlarına iş teklif etmemesine veya bu çalışanları işe almamasına ilişkin olarak, doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan anlaşmalardır. Bu tür anlaşmalar da rekabet hukuku kurallarının ihlali olarak değerlendirilebilmektedir. Söz gelimi ABD rekabet hukukunda açık ayartmama anlaşmaları, açık ücret tespiti anlaşmaları ile birlikte per se rekabet ihlalleri arasında sayılmaktadır. (Bkz. DOJ/FTC 2016; Ücret Tespiti Anlaşmaları)