Warner Media, LLC (11.11.2021)

Karar Sayısı : 21-55/774-382 Karar Tarihi : 11.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Discovery, Inc. tarafından AT&T, Inc.’in WarnerMedia bölümünün, işletmesinin, faaliyetlerinin, aktif ve pasiflerinin devralınması işlemine izin verildi.