ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.-IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş.-ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.-ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır) (2.1.2020)

Karar Sayısı : 20-01/10-BD Karar Tarihi : 2.1.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Astaldi S.p.A’nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., ICA İçtaş Astaldi Adi Ortaklığı’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına, Astaldi S.p.A’nın IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ve ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş.’deki hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.