Kiper Elektrik Üretim A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır) (17.6.2021)

Karar Sayısı : 21-31/409-BD Karar Tarihi : 17.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş.’nin Kiper Elektrik Üretim A.Ş.’yi tasfiyesiz infisah yoluyla devralması ile gerçekleşecek olan birleşme işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.