PETRONAS Chemicals Group - Perstorp Holding (7.7.2022)

Karar Sayısı : 22-32/509-206 Karar Tarihi : 7.7.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
PERSTORP HOLDING AB (publ.) ve iştiraklerinin tek kontrolünün PETRONAS Chemicals International BV aracılığıyla PETRONAS Chemicals Group Berhad tarafından devralınması işlemine izin verildi.