Mylan N.V.-Upjohn Inc. (20.2.2020)

Karar Sayısı : 20-11/125-72 Karar Tarihi : 20.2.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Upjohn iş kolunun Pfizer Inc.'ten ayrılmasından veya bölünmesinden sonra Mylan N.V. ile birleşmesi işlemine izin verildi.