Nynas AB (28.4.2022)

Karar Sayısı : 22-20/314-138 Karar Tarihi : 28.4.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Nynas AB’nin dolaylı tek kontrolünün Davidson Kempner Capital Management LP tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.