Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü (26.10.2023)

Karar Sayısı : 23-50/957-342 Karar Tarihi : 26.10.2023 Karar Türü : Özelleştirme
Akbulut Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün mal varlığının devri yöntemi ile özelleştirilmesi işleminin 2013/2 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu’na Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 3. maddesinde yer alan ciro eşiğinin aşılmamış olması nedeniyle ön bildirime tabi olmadığına; bu nedenle aynı Tebliğ’in 5. maddesi gereğince mevcut koşullar altında söz konusu işlemin nihai bildirime tabi olmadığına karar verildi.