Rubis Terminal S.A.İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır) (19.3.2020)

Karar Sayısı : 20-15/209-BD Karar Tarihi : 19.3.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Rubis Société en Commandite par Actions'un, Rubis Terminal S.A.'da sahip olduğu hisselerinin bir kısmının Cube Storage Europe Holdco Limited tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.