Akfel HES Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü (21.5.2024)

Karar Sayısı : 24-23/548-231 Karar Tarihi : 21.5.2024 Karar Türü : Özelleştirme
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından oluşturulan Akfel HES Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında Turen Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Essentium Enerji Yatırımları AŞ’nin, Yeşilbaş Enerji Üretim AŞ’nin, Redaş Elektrik Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Olca Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin, Menerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin ve Emsat Elektrik Üretimi ve Malzeme Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ’nin gayrimenkulleri, menkul malları, EPDK tarafından verilen lisansları ile bu varlıkların feri ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklarının satışına izin verildi.