Invent Analytics Inc. (10.11.2022)

Karar Sayısı : 22-51/744-308 Karar Tarihi : 10.11.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Invent Analytics Inc.’nin hisselerinin belirli bir kısmının ortak kontrol hakkı tanıyacak şekilde sermaye artırımı yoluyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından devralınması işlemine izin verildi.