Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır) (5.3.2020)

Karar Sayısı : 20-13/175-BD Karar Tarihi : 5.3.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Tekno Rüzgar Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamının Ziyaret RES Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.