Antges Enerji Üretim A.Ş. İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır) (11.11.2021)

Karar Sayısı : 21-55/779-BD Karar Tarihi : 11.11.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Artıbir Enerji A.Ş.’nin %100 hissedarı olduğu iştiraki Antges Enerji Üretim A.Ş.’nin bir kısım hissesinin, nihai olarak Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kontrol edilen Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması ve böylelikle Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Artıbir Enerji A.Ş. tarafından Antges Enerji Üretim A.Ş. üzerinde ortak kontrol kurulması işleminin izne tabi olmadığına karar verilmiştir.