EP Energy Corporation (5.3.2020)

Karar Sayısı : 20-13/171-90 Karar Tarihi : 5.3.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
EP Energy Corporation’un oy hakkı bahşeden özsermayesinin bir kısım payının, Elliott Investment Management L.P.’ye bağlı serbest yatırım fonları olan Elliott Associates, L.P. ve Elliott International L.P. tarafından devralınması işlemine izin verildi.