RPC Group PLC (11.4.2019)

Karar Sayısı : 19-15/201-89 Karar Tarihi : 11.4.2019 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
RPC Group PLC’nin tek kontrolünün Berry Global Group, Inc.’in iştiraki olan Berry Global International Holdings Limited tarafından veya Apollo Management, L.P.’nin iştiraklerinin yönettiği yatırım fonları tarafından devralınması işlemine izin verildi.