GEFCO S.A (2.6.2022)

Karar Sayısı : 22-25/402-166 Karar Tarihi : 2.6.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
GEFCO S.A ve GEFCO S.A’nın iştiraklerinin tek kontrolünün CMA CGM S.A tarafından devralınması işlemine izin verildi.