The Rimrock Resort Hotel Corporation (13.4.2023)

Karar Sayısı : 23-18/351-119 Karar Tarihi : 13.4.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc., OMERS Realty Corporation ve Accor Management Canada Inc. tarafından The Rimrock Resort Hotel üzerinde ortak kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi.