LeasePlan Group B.V (26.5.2022)

Karar Sayısı : 22-24/394-163 Karar Tarihi : 26.5.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
LeasePlan Corporation N.V’nin tek kontrolünün ALD Automotive S.A. tarafından devralınması işlemine izin verildi.