Theramex Healthcare Topco Limited İzne Tâbi Olmayan / Kapsam Dışı (Bu nitelikteki işlemlere ilişkin gerekçeli karar yayımlanmamaktadır.) (26.5.2022)

Karar Sayısı : 22-24/387-BD Karar Tarihi : 26.5.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Theramex Healthcare Topco Limited ve bu şirketin doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu iştiraklerinin ortak kontrolünün, PAI Partners S.à.r.l.’ın yönettiği fonlar ve CEP V Participations S.à.r.l. SICAR tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.