KT ROA Pte. Ltd. (10.6.2021)

Karar Sayısı : 21-30/380-190 Karar Tarihi : 10.6.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
KT ROA Pte. Ltd'nin kontrolünün Kellogg Tolaram Noodles Singapore Pte. Ltd. ile ana şirketleri tarafından devralınması işlemine izin verildi.