Joseph Dresselhaus Gmbh & Co. KG (5.3.2020)

Karar Sayısı : 20-13/170-89 Karar Tarihi : 5.3.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Joseph Dresselhaus Gmbh & Co. KG’nin tek kontrolünün Nimbus Investments CXXXIII B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.