İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.-İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş.-IST Bilişim Teknolojileri Hizmetleri A.Ş.-TAYA Liman İşletmesi A.Ş.-TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş.- TAYA Petrol Yatırımları A.Ş.-TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş.- İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi (28.4.2022)

Karar Sayısı : 22-20/338-146; 22-20/338-147; 22-20/338-BD Karar Tarihi : 28.4.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin; İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., IST Bilişim Teknolojileri A.Ş., TAYA Liman İşletmesi A.Ş., TAYA Gayrimenkul Yatırım İşletmeleri A.Ş. ve İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işlemine ve Murathan Doruk GÜNAL ve Turhan Serdar BACAKSIZ’ın, TAYA Yolcu Hizmetleri A.Ş. ve TAYA Petrol Yatırımları A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin Mehmet KALYONCU ve Cengiztur Turizm A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verildi. Mapa İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’nde bulunan paylarının Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon Havacılık ve İnşaat A.Ş. tarafından devralınması işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.