Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (14.7.2021)

Karar Sayısı : 21-35/490-241 Karar Tarihi : 14.7.2021 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Chipita Industrial and Commercial Company S.A. ve doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile bağlı ortaklıklarının kontrolünün, Mondelez International, Inc. tarafından Mondelez Netherland Services B.V. aracılığıyla devralınması işlemine izin verildi.