Ondura SAS (30.6.2022)

Karar Sayısı : 22-29/475-190 Karar Tarihi : 30.6.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Ondura SAS’nin tek kontrolünün Kingspan Group Limited aracılığıyla Kingspan Group Plc tarafından devralınması işlemine izin verildi.