Saudi Arabian Development Co Ltd-Honeywell International Inc.( (5.1.2023)

Karar Sayısı : 23-01/1-1 Karar Tarihi : 5.1.2023 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Saudi Arabian Development Co Ltd. ve Honeywell Automation and Control Products Ltd. tarafından Suudi Arabistan Krallığı’nda faaliyet göstermek üzere tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.