Adularya Enerji Üretimi Ticari ve iktisadi Bütünlüğü (21.7.2022)

Karar Sayısı : 22-33/538-217 Karar Tarihi : 21.7.2022 Karar Türü : Özelleştirme
Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve bu ekonomik bütünlük tarafından kullanılan taşınır ve taşınmaz mallar, lisans ve ruhsatların devredilerek özelleştirilmesi işlemine ilişkin olarak teklif sahipleri Doruk Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işleminin, 4054 sayılı Kanun’un 7. maddesi kapsamında bir devralma işlemi olduğuna; bununla birlikte, söz konusu işlemin bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/3 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca ciro eşiklerinin aşılmaması sebebiyle Rekabet Kurulunun iznine tabi olmadığına karar verildi.