OMNOVA Solutions, Inc. (6.2.2020)

Karar Sayısı : 20-08/90-55 Karar Tarihi : 6.2.2020 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
OMNOVA Solutions, Inc.’nin tek kontrolünün Synthomer plc tarafından devralınması işlemine izin verildi.