Viatris Inc. (18.5.2022)

Karar Sayısı : 22-23/380-159 Karar Tarihi : 18.5.2022 Karar Türü : Birleşme ve Devralma
Viatris Inc.’in biyobenzer portföyünün tek kontrolünün Biocon Biologics Limited aracılığıyla nihai olarak Biocon Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.