Kurul Kararı

Kurul Karar No : 00-10/105-51 Kurul Karar Türü : Birleşme ve Devralma Kurul Karar Tarihi : 8.3.2000
Petrol Ofisi A.Ş. (POAŞ)'nin %51 oranındaki kontrol hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi.

Dava

Dava Esas No : 2000/1776 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
1-PETROL-İŞ,2-Yakup Açıkgöz

Safahatlar