Dava

Dava Esas No : 2008/12327 Mahkeme : Danıştay 13. Daire
Önay Şevket Bilgin, Clifford Holmes Polley, Kenan Sönmez, Yıldırım Ünverdi, Zafer Mutlu, Mustafa Dinçer

Safahatlar