Kurul Kararı

Kurul Karar No : 01-09/82-22 Kurul Karar Türü : Rekabet İhlali Kurul Karar Tarihi : 20.2.2001
Bursa Eczacı Odası ve Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokolün 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği iddiası.

Dava

Dava Esas No : 2002/6890 Mahkeme : Danıştay 10. Daire
Hakan Aşlar

Safahatlar